E-sport och att tävla i spel

E-sport (en förkortning av elektronisk sport), är det begrepp man oftast använder för att beskriva den typ av sport som utförs antingen via dator eller spelkonsol. Tävlingarna sker främst via internet eller så kallade LAN (lokala nätverk) men även genom en och samma konsol.

Den första kända elektroniska speltävlingen skedde redan år 1972 vid Stanford University i USA, där endast universitetets egna studenter deltog. Den mer storskaliga tävlingen arrangerades av spelföretaget Atari och sträckte sig över hela landet med över tiotusen deltagare.

De flesta e-sporter faller inom tre olika spelkategorier:

  • Fighting – En typ av närstrid mellan antingen en datorstyrd motståndare eller av en annan spelare. Street Fighter V är ett mycket populärt spel för denna genre och kan spelas via antingen dator eller spelkonsol.
  • Förstapersonskjutare (FPS) – Den spelform där man ser världen genom spelhjältens ögon med stridsvapnet i ögonfokus – detta i kontrast till spel där man har hela hjältens gestalt i vy. Populära spelserier som Counter Strike och Call of Duty har gjort denna genre mer känd och har en en stor spelbas både i de östra och västra delarna av världen.
  • Realtidsstrategi (RTS) – En form av strategiska spel där tiden är dyrbar och man bör ta relativt snabba beslut innan ens fiende gjort sitt nästa drag.

Ett av de mest populära spel och som varit med sedan länge tillhör spelserien Starcraft. Spelet var från början egentligen inte avsedd som e-sport men växte sig allt större med åren. Särskilt i Sydkorea är spelet väldigt omtyckt och anses av många vara det första största e-sportspelet.

Att kalla det för just e-sport är fortfarande kontroversiellt då många anser att det inte är en ”riktig” form av sport. Vissa förespråkare argumenterar att det krävs en viss del av noggrannhet, planering och skicklighet i utförandet och därför kan klassificeras som en sport – medan andra anser att det högst kan kallas tävling då ingen större form av fysisk rörelse förekommer.

Men oavsett vilken del av debatten man tillhör så kan man ändå konstatera att e-sport och dess popularitet växer sig allt större och verkar vara här för att stanna.